Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kurdu meclis âşıkân meyhânede
Neş’eler var dîde-i mestânede
Aksi hüsnün rû-nüma peymânede
Neş’eler var dîde-i mestânede

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Kurdu Meclis Aşıkan Meyhanede (HİCAZ)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Kurdu Meclis Aşıkan Meyhanede (HİCAZ)R.G.

Yıldırım Gürses

Yıldırım Gürses - Kurdu meclis âşıkân meyhânede

Vedat Çetinkaya

Vedat ÇETİNKAYA-Kurdu Meclis Aşıkan Meyhanede (HİCAZ)R.G.

Notası

Kurdu meclis âşıkân meyhânede notası

Bir yanıt yazın