Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var

Eserin künyesi

Bestecisi: Enfî Hasan Ağa
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var
Acebdir ol şeh-i hüsnün bize atâsı mı var
Meşâm-ı nefha-i bâd-ı hevâsına tövbe
Dedimse zülfüne misk zan hatâsı mı var

Türkçe karşılığı
O, güzellerin şâhı yakasını açmış, bilmem ki bize bir cömertlik mi gösterecek?
Şaşılacak şey, yoksa bir ihsanda mı bulunacak?
Onun üflediği arzu rüzgârını koklamak mı, tövbe!
Saçları mis gibi kokuyor dedimse, bu hatalı bir hüküm müdür?

Video yorumları

Eliz Avaroğlu

Eliz NARÇIN-Küşâde Sînesi Bilmem Ki Bir Seha'sı Mı Var (NİŞABUREK)R.G.

Türk Sanat Müziği Korosu

Nişabürek Takım ve Aynı Makamda Eserler

Notası

Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var notası - 1
Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var notası - 2

Bir yanıt yazın