Eserin künyesi

Bestecisi: Neyzen Rızâ Bey
Makâmı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mahveder her neş’eyi üftâdelik dildâdelik
Yâr, yâr olsâ dâ bile pek başkadır âzâdelik
Bir belâdır ki çekilmez mihnet-i âvârelik
Yâr, yâr olsâ da bile pek başkadır âzâdelik

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik

Sâbite Tur Gülerman

Sabite TUR GÜLERMAN-Mahveder Her Neş'eyi Üftâdelik Dildâdelik (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Selçuk Aygan

Selçuk AYGAN-Mahveder Her Neş'eyi Üftâdelik Dildâdelik (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Notası

Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik notası

Bir yanıt yazın