Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Curcuna ve aksak usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mahzûn gönül heyhât, şâd olacak mı sanıyorsun
Vah esef ah bî-çâre gönlüm eyvah aldanıyorsun
Bu kadar cevr ü cefâya bilerek katlanıyorsun
Ben neden düştüm neden bilmem böyle bir âteş pâreye
Vah esef ah bî-çâre gönlüm eyvah aldanıyorsun

Türkçe karşılığı

Üzgün gönlüm, boşuna sevineceğini mi sanıyorsun?
Yazıklar olsun, çaresiz gönlüm, eyvah ki aldanıyorsun.
Bunca eziyete ve acıya bilerek katlanıyorsun.
Ben neden düştüm bilmem, böyle bir ateş parçasına?
Yazıklar olsun, çaresiz gönlüm, eyvah ki aldanıyorsun.

Video yorumları

Sûzan Güven

Suzan Güven - Mahzûn Gönül Heyhât Şâd Olacak Mı Sanıyorsun (1959)

Yaprak Sayar

Mahzun Gönül Heyhat (feat. Yaprak Sayar)

Notası

Mahzûn gönül heyhât şâd olacak mı sanıyorsun notası

Bir yanıt yazın