Cinuçen Tanrıkorur

Eserin künyesi

Bestecisi: Cinuçen Tanrıkorur
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Bûselik makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu (Fantezi şarkı)

Sözleri

Mehlikâ Sultan’a âşık yedi genç
Gece şehrin kapısından çıktı
Mehlikâ Sultan’a âşık yedi genç
Kara sevdâlı birer âşıktı

Bir hayâlet gibi dünyâ güzeli
Girdiğinden beri rü’yâlarına
Hepsi meshûr, o muammâ güzeli
Gittiler görmeye Kaf dağlarına

Hepsi, sırtında aba, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu
Her günün ufkunu sardıkça gece
Dediler: “Belki bu son akşamdır”

Bu emel gurbetinin yoktur ucu
Daimâ yollar uzar, kalp üzülür
Ömrü oldukça yürür her yolcu
Varmadan menzile bir yerde ölür

Mehlikâ’nın kara sevdâlıları
Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya
Mehlikâ’nın kara sevdâlıları
Baktılar korkulu gözlerle suya

Gördüler: “Aynada bir gizli cihân…
Ufku çepçevre ölüm servileri…..”
Sandılar doğdu içinden bir ân
O, uzun gözlü, uzun saçlı peri

Bu hâzin yolcuların en küçüğü
Bir zaman baktı o viran kuyuya
Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü
Parmağından sıyırıp attı suya

Su çekilmiş gibi rü’yâ oldu!…
Erdiler yolculuğun son demine
Bir hayâl âlemi peydâ oldu
Göçtüler hep o hayâl âlemine

Mehlikâ Sultan’a âşık yedi genç
Seneler geçti, henüz gelmediler
Mehlikâ Sultan’a âşık yedi genç
Oradan gelmeyecekmiş dediler!…

Video yorumları

Cinuçen Tanrıkorur ve Selmâ Sağbaş

Notası

Mehlikâ Sultan'a âşık yedi genç notası - 1
Mehlikâ Sultan'a âşık yedi genç notası - 2
Mehlikâ Sultan'a âşık yedi genç notası - 3
Mehlikâ Sultan'a âşık yedi genç notası - 4

Bir yanıt yazın