Yusuf Ziyâ Paşa

Eserin künyesi

Bestecisi: Yusuf Ziya Paşa
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Kim yetiştirdi bu gûna servden bâlâ seni
Bûydan hoş renkten pâkizedir nâzik tenin
Beslemiş koynunda güya kim gül-i rânâ seni

Türkçe karşılığı

Naz sarhoşu sevgilim! Seni böyle pervâsız kim büyüttü?
Seni kim bu şekilde selviden daha uzun yetiştirdi.
Nazik tenin güzel kokudan daha hoş, renkten daha temizdir.
Sanki güzel gül seni koynunda beslemiş.

Video yorumları

Muzaffer Birtan

Cevriye Ceyhun

Âsuman Aslım

Notası

Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni notası

Bir yanıt yazın