Şâkir Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Şâkir Ağa
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Ağır çember usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Meyl eder bu hüsn ile, kim görse ey gül-fem seni
Tâze Sünbül-zâra döndürmüş siyeh perçem seni
Bî-bedel bir hüsne mâliksin ki, ey kaşı hilâl
Birbirine gösterir çün mâh-ı nev-âlem seni

Video yorumları

İzmir Devlet Korosu

İZMİR DEVLET KOROSU-Meyl Eder Bu Hüsn İle Kim Görse Ey Gül Fem Seni (PEŞREVLİ) (FERAH NAK)R.G.

Notası

Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni notası - 1
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni notası - 2

Bir yanıt yazın