Kemânî Rızâ Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Rızâ Efendi
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Meyl edip ağyârı, aldın yanına
Bî-vefâ hercâî, yazık şânına
Âşıkın kıymak mı kasdın cânına
Bî-vefâ hercâî, yazık şânına

Video yorumları

İnci Çayırlı

İNCİ ÇAYIRLI Meyledip ağyârı aldın yanına

Tülin Yakarçelik

Meyl edip ağyarı aldın yanına- Tülin Yakar Çelik

Notası

Meyl edip ağyârı aldın yanına notası

Bir yanıt yazın