Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
Kara gözlerin ağlatır beni
Şirin sözlerin kandırır beni
Saldın âteşe bu cân ü teni
Kara gözlerin ağlatır beni
Şirin sözlerin kandırır beni

Güzel sözlerin bana neyledi
Gayet derûnumda yer eyledi
Aşkın gönlümü dilhûn eyledi
Saldın âteşe bu cân ü teni
Kara gözlerin ağlatır beni
Şirin sözlerin kandırır beni

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Mümkün Mü Bulmak Bu Gönlüm Seni (HÜZZAM)R.G.

Serap Mutlu Akbulut

Serap Mutlu Akbulut - Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni

Notası

Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni notası