Muntazırım teşrîfine reftâr ile revişine

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Tanbûrî Mustafa Çavuş
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Muntazırım teşrîfine reftâr ile revişine
Bir ben miyim âşık olan bülbül âşık gülüşüne

Feryâd edip yandı bülbül nazarında bir taze gül
Seni seven âşıkların gel efendim kadrini bil

Dilberlerin revişine zerâfetle gelişine
Kapılırsın sen tanbûrî yalvar yakar düş peşine

Video yorumları

Belgin Erol Gündoğdu

Belgin EROL GÜNDOĞDU-Muntazırım Teşrifine Reftar İle Revişine (NEVA)R.G.

T.R.T. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu

ANKARA TRT TSM KOROSU-Muntazırım Teşrifine Reftar İle Revişine (NEVA)R.G.

Notası

Muntazırım teşrîfine reftâr ile revişine notası