Müşkil imiş âşıkından ayrılmak

Eserin künyesi

Bestecisi: Klarnet İbrâhim Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Müşkil imiş âşıkından ayrılmak
Ne çare kaderde ah var imiş ayrılmak
Mümkün müdür sevip sevip ayrılmak
Ne çare kaderde ah var imiş ayrılmak

Ağlamaktan gözüm dolu yaş ile
Şimden gerü dövüneyim taş ile
Eyvah bana kaldım garip baş ile
Ne çare kaderde ah var imiş ayrılmak

Video yorumları

Hamiyet Yüceses

Hamiyet Yüceses - MÜŞKÜLMÜŞ AŞIKINDAN AYRILMAK

Notası

Müşkil imiş âşıkından ayrılmak notası - 1
Müşkil imiş âşıkından ayrılmak notası - 2