Rıfat Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Rıfat Bey
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civân
Döndü ateş-zâre cism-i nâtüvân
Hasret-i hâlinle hâl oldu yamân
El’amân âhû bakışlım el’amân

Türkçe karşılığı

Ey güzel sevgili, dermansız cismim, aşk ateşinle bir ateş bahçesine döndü.
Benine hasretimden hâlim yamandır.
Yardım et ey ceylân bakışlım, yardım et.

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civan

Bekir Sıdkı Sezgin

Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civan/Bekir Sıtkı SEZGİN

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı- Nihavend ve Hüzzam Radyo Programı

Notası

Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civân notası

Bir yanıt yazın