Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civân

Eserin künyesi

Besteleyen: Rıfat Bey
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civân
Döndü ateş-zâre cism-i nâtüvân
Hasret-i hâlinle hâl oldu yamân
El’amân âhû bakışlım el’amân

Türkçe karşılığı:
Ey güzel sevgili, dermansız cismim, aşk ateşinle bir ateş bahçesine döndü.
Benine hasretimden hâlim yamandır.
Yardım et ey ceylân bakışlım, yardım et.

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civan

Bekir Sıdkı Sezgin

Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civan/Bekir Sıtkı SEZGİN

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı- Nihavend ve Hüzzam Radyo Programı

Notası

Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civân notası

Yorumunuz