Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün bestesi

Sözleri

Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün
Aman aman o perî-rûdaki edayı görün
Diğerle hemdem olup Vâsıf’a kaçar bizden
O şûhun eylediği vaz-ı nârevâyı görün

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makam: Nev-eser makamı
Usûl: Zencîr usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Selma Ersöz

Selma ERSÖZ-Nasıl Edâ Bilir Ol Dilber-i Fedâyı Görün (NEVESER)R.G.

Notası

Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...