Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Nev-eser makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün
Aman aman o perî-rûdaki edayı görün
Diğerle hemdem olup Vâsıf’a kaçar bizden
O şûhun eylediği vaz-ı nârevâyı görün

Video yorumları

Selma Ersöz

Selma ERSÖZ-Nasıl Edâ Bilir Ol Dilber-i Fedâyı Görün (NEVESER)R.G.

Notası

Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün notası - 1
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün notası - 2

Bir yanıt yazın