Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Nev-eser makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Nasıl edâ bilir, ol dilber-i fedâyı, görün
Aman aman, o perî-rûdaki, edâyı görün
Diğerle, hemdem olup, Vâsıf’a kaçar, bizden
O şûhun, eylediği, vaz-ı nârevâyı, görün

Video yorumları

Selmâ Ersöz

Selma ERSÖZ-Nasıl Edâ Bilir Ol Dilber-i Fedâyı Görün (NEVESER)R.G.

Notası

Nasıl edâ bilir, ol dilber-i fedâyı, görün notası - 1
Nasıl edâ bilir, ol dilber-i fedâyı, görün notası - 2

Bir yanıt yazın