Tanbûrî Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanburî Cemil Bey
Makâmı: Evic makâmı
Usûlü: Aksak semaî ve curcuna usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nazîrin yok senin, ey mâh yerde
Arar gönlüm seni seyyârelerde
Bakar bîçâre her şeb ah eder de
Arar gönlüm seni seyyârelerde

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Nazîrin yok senin ey mâh yerde

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Evc Radyo Programı

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Nâzirin Yok Senin Ey Mah Yerde (EVÇ)R.G.

Notası

Nazîrin yok senin ey mâh yerde notası

Bir yanıt yazın