Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür

Eserin künyesi

Beste: Abdülhalim Ağa
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sûzidil makâmı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Yürük semâî formu

Sözleri

Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür
Ne ana bencileyin mübtelâ görülmüştür
Olur mu safha-i rûy-i hat-âverine nazâr
Hezâr nüsha-i ibret-nümâ görülmüştür

Video yorumları

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Ne Ol Perî Gibi Bir Dil-rübâ Görülmüştür (SUZ-İ DİL)R.G.

Notası

Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür notası - 1
Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür notası - 2

Yorumunuz