Neden bülbüllerim susmuş seherde

Eserin künyesi

Besteleyen ve sözünü yazan: Halûk Recâî
Makamı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Neden bülbüllerim susmuş seherde
Gönül mahzun tehammül yok bu derde
Geçti ömrüm bir serâbın izinde
Perişan olmak da varmış kaderde

Video yorumları

Hasan Eylen

Neden Bübüllerim Susmuş Seherde

Notası

Neden bülbüllerim susmuş seherde notası - 1
Neden bülbüllerim susmuş seherde notası - 2

Yorumunuz