Hâfız Yusuf Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Yusuf Efendi
Güfte şairi: Recaizâde Mahmut Ekrem
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nedir bu cevr-ü tegafül, zamân zamân güzelim
Kaçıncıdır bu eziyetli imtihân güzelim
Tükendi sabr-ü tehammül üzüldü cân güzelim
Kaçıncıdır bu eziyetli imtihân güzelim

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Nedir bu cevr-ü tegafül zaman zaman güzelim

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Nedir bu cevr-ü tegafül zaman zaman güzelim

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Nedir Bu Cevr-ü Tegafül Zaman Zaman Güzelim (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Nedir bu cevr-ü tegafül zamân zamân güzelim notası

Bir yanıt yazın