Bimen Şen

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen
Goncama ilk itirafı aşkımı ey nesteren
Üstüne atmıştı ay dilber bir atkı simden
Mest-i sahbây-ı sefâ olmuş idim altında ben

Video yorumları

Mustafa Sağyaşar

Metin Everes

Vedat Kaptan Yurdakul

Notası

Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen notası

Bir yanıt yazın