N’olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül

Eserin künyesi

Bestecisi: Enderunî Ali Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

N’olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül
Etdin beni rüsvâ-yı cihân âh gönül
Bin derde dûçâr etmedesin başımı her bâr
Rahat mı bulur sana uyan gönül
Sensin beni bu hale koyan ah gönül

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül

Zeki Müren

Zeki Müren - Ne Olsun Bu Kadar [ 1955-63 Kayıtları © 2002 Kalan Müzik ]

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-N'olsun Bu Kadar Âh-ü Fegan Ah Gönül (HİCAZ)R.G.

Notası

N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül notası

Bir yanıt yazın