Olmada diller rübûde gamze-i câdûsuna bestesi

Sözleri

Olmada diller rübûde gamze-i câdûsuna
Deşt-i hüsnün saydolurlar şîrler âhûsuna
Çille-i sahtîn çeker her dem kemân ebrûsuna
Âferin erbâb-ı aşkın kuvvet-i bâzûsuna

Türkçe karşılığı:
O güzelin büyüleyici bakışlarına, gönüller kaptırılır.
O öyle bir ceylândır ki, güzelliğinin kırlarında aslanlar bile av olur.
Kaşları her vakit sert bir yay kirişi gibi gergindir.
Böyle zor bir sevgili karşısında, âşıkların gücüne âferin demek gerekir.

Eserin künyesi

Beste: Abdülhalim Ağa
Güfte: Zübeyde Fitnat Hanım
Makam: Hicaz makamı
Usûl: Hafîf usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Olmada diller rubude gamze-i cadusuna

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Olmada Diller Rubûda Gamze-i Câdûsuna (HİCAZ)R.G.

Notası

Olmada diller rübûde gamze-i câdûsuna notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...