Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâli
Koydu beni bu hâle yârin hayâl-i hâli
Bîhûde etme ey dil feryâd-ı âh-ü zârı
Ol yâr-i bî-vefânın mümkün değil visâli

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Olmaz dilim elemden bir dem tehir-ü hâlim

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Olmaz Dilim Elemden Bir Dem (UŞŞAK)R.G.

Notası

Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâli notası

Bir yanıt yazın