Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel

Eserin künyesi

Besteleyen: Şerif İçli
Sözünü yazan: Mesut Kaçaralp
Makamı: Karcığar makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel
Ondördüne bak ayla yaşın bastı beraber
Tâ fecre kadar baş başa tesîd edelim gel
Ondördüne bak ayla yaşın bastı beraber

Eserin youtube.com’da uygun video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel notası

Yorumunuz