Kemânî Rızâ Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Rızâ Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Pek cefâcûsun, sana yoktur bedel
Ah mürüvvetsiz yeter, insafa gel
Var mı böyle cevre mâil bir güzel
Ah mürüvvetsiz yeter, insafa gel

Video yorumları

Necmi Rızâ Ahıskan

Pek cefa-cûsun sana yoktur bedel - Necmi Rıza Ahıskan

Notası

Pek cefâcûsun sana yoktur bedel notası

Bir yanıt yazın