Dellâlzâde İsmail Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Güfte şairi: Mehmet Şâkir Dede
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Kâr formu

Sözleri

Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd-ü handân vaktidir
Bezm-i zevke hâzır oldular ki ihsân vaktidir
Zevk-u şevk-i pâdişâhîdir cihân şâkir gerek
Bir teşekkür bezmine hâzır ola ins ü melek
Sûr-i şâhîdir meserret vaktidir tebrîk için
İctimâ’-ı neyyîreyn eyler safâsından felek

Türkçe karşılığı

Şenlik törenleri hazır oldu, sevinç ve gülme vaktidir.
Zevkli toplantıya hazır olundu ki iyiliklerin vaktidir.
Dünyâ, padişahlara yaraşır bir zevk ve sevinçle doldu, şükredilmesi gerek.
İnsanlar ve melekler, bir teşekkür toplantısına hazır olmalı.
Tebrik için şahlara lâyık bir şenlik ve sevinç vaktidir.
Gökler, safasından ayla güneşi bir araya getirir.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

S. U. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Musikisi Topluluğu

Notası

Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir notası - 1
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir notası - 2
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir notası - 3

Bir yanıt yazın