Alâeddin Yavaşca

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Riyâ imiş sevgisi o güzelin, anladım
Yalnızlık tâkip eder rûhumu adım adım
Sevgiler bir masalmış aşk sa büsbütün rûyâ
Kalbi gönlü apaçık bir sevgili aradım
Gönlümün benden başka yâri yokmuş, anladım

Seviyorum diyerek gönlüme yaslanan yâr
Benden uzakta iken başka sevgili arar
Sen gönlünü, kalbini bağlasan neye yarar
Gözleri bendeyse de benliği eli sarar
Gönlümün benden başka yâri yokmuş, anladım

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Riya İmiş Sevgisi O Güzelin (HİCAZ)R.G.

Elif Güreşçi

Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım - Elif Güreşçi Çiftçioğlu

Güler Basu Şen

Güler BASU ŞEN-Riya İmiş Sevgisi O Güzelin (HİCAZ)R.G.

Notası

Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım notası - 1
Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım notası - 2

Bir yanıt yazın