Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler,
Ah o tatlı demleri deli gönlüm heceler.
Hayâl oldu o demler o tatlı eğlenceler,
Ah o tatlı demleri deli gönlüm heceler.

Video yorumları

Safiye Ayla Targan

Safiye Ayla - Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler

Notası

Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler notası

Bir yanıt yazın