Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde

Eserin künyesi

Besteleyen: Münir Nurettin Selçuk
Sözünü yazan: Fâik Ali Ozansoy
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sâhilden uzaklaştık, elin şimdi elimde
Bir sisli hayâl olmadan en son emelimde
Fânîliği bir lâhzacık inkâr edelim de
Sevdâ ebedîdir ona îmân edelim de
Bir sisli hayâl olmadan en son emelimde

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Notası

Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde notası

Yorumunuz