Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Fâik Ali Ozansoy
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sâhilden uzaklaştık, elin şimdi elimde
Bir sisli hayâl olmadan en son emelimde
Fânîliği bir lâhzacık inkâr edelim de
Sevdâ ebedîdir ona îmân edelim de
Bir sisli hayâl olmadan en son emelimde

Video yorumları

Muzaffer Birtan

SAHİLDEN UZAKLAŞTIK ELİN ŞİMDİ ELİMDE MUZAFFER BİRTAN- TÜRK SANAT MÜZİĞİNDE BİR ZAMANLAR

Notası

Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde notası

Bir yanıt yazın