Küçük Mehmed Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Küçük Mehmed Ağa
Güfte şairi: Münif-i Antakî
Makâmı: Evc-ârâ makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko
Teklif-i tehî sâgar ü peymâneyi boş ko
Çok da o perî-rûy ile ünsiyete gelmez
Ol kayde düşürme dil-i dîvâneyi boş ko

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Sâkî Çekemem Va'z-ı Zarîfâneyi Boş Ko (EVC ÂRÂ)R.G.

Sâbite Tur Gülerman

Sabite TUR GÜLERMAN-Sâkî Çekemem Va'z-ı Zarîfâneyi Boş Ko (EVC ÂRÂ)R.G.

Merâl Uğurlu

Evcara Yürük Semai: Saki Cekemem - Meral Uğurlu

Alper Diler

Alper DİLER-Sâkî Çekemem Va'z-ı Zarîfâneyi Boş Ko (Peşrevli)(EVC ÂRÂ)R.G.

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Sâkî Çekemem Va'z-ı Zarîfâneyi Boş Ko (EVC ÂRÂ)R.G.

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu

Evcârâ Yürük Semâî Küçük Mehmed Ağa / Sâki çekemem vaz'-ı zârîfâneyi boş ko

Notası

Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko notası

Bir yanıt yazın