Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sâkîyâ sun bâde-i lâ’lin bana
Âşıkım âşık ezelden ben sana
Sanma cevrin ettirir şekvâ bana
Âşıkım âşık ezelden ben sana

Türkçe karşılığı

Ey sâki, bana dudaklarının şarabını sun.
Ben sana ezelden beri âşığım.
Sanma ki eziyetlerinden şikâyetçiyim; ben sana ezelden beri âşığım.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Sâkıyâ Sun Bâde-i La'lin Bana (HİCAZKÂR)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Sâkıyâ Sun Bâde-i La'lin Bana (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Sâkîyâ sun bâde-i lâ'lin bana notası - 1
Sâkîyâ sun bâde-i lâ'lin bana notası - 2

Bir yanıt yazın