Sâkîyâ sun bâde-i lâ’lin bana

Eserin künyesi

Besteleyen: Hacı Fâik Bey
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sâkîyâ sun bâde-i lâ’lin bana
Âşıkım âşık ezelden ben sana
Sanma cevrin ettirir şekvâ bana
Âşıkım âşık ezelden ben sana

Türkçe karşılığı:
Ey sâki, bana dudaklarının şarabını sun.
Ben sana ezelden beri âşığım.
Sanma ki eziyetlerinden şikâyetçiyim; ben sana ezelden beri âşığım.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Sâkıyâ Sun Bâde-i La'lin Bana (HİCAZKÂR)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Sâkıyâ Sun Bâde-i La'lin Bana (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Sâkîyâ sun bâde-i lâ'lin bana notası - 1
Sâkîyâ sun bâde-i lâ'lin bana notası - 2

Yorumunuz