Saklarım sînede her an seni cânım diyerek

Eserin künyesi

Besteleyen: Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Sözünü yazan: Reşat Özpiriçci
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Saklarım sînede her an seni cânım diyerek
Gelmedin sîneme bir kerre mekânım diyerek
Beklerim, belki gelir rûh-i revânım, diyerek
Gelmedin sîneme bir kerre mekânım diyerek

Video yorumları

Elif Güreşçi

ELİF GÜREŞÇİ ÇİFTÇİOĞLU -SAKLARIM SİNEDE HER AN SENİ CANIM DİYEREK

Recep Birgit

Recep Birgit - SAKLARIM SİNEDE HER AN SENİ CANIM DİYEREK

Adnan Mungan

SAKLARIM SİNEDE HER ÂN SENİ CANIM DİYEREK Adnan MUNGAN

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Saklarım Sînede Her An Seni Canım Diyerek (HÜZZAM)R.G.

Notası

Saklarım sînede her an seni cânım diyerek notası

Yorumunuz