Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Ağır Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sana ey cânımın cânı efendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
Benim nevres nihal-i servbülendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim

Türkçe karşılığı

Ey canımın canı efendim, sana kırıldım, küstüm, incindim, gücendim.
Ey servi boylu taze fidanım, sana kırıldım, küstüm, incindim, gücendim.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman Röportajı & SANA EY CANIMIN CANI EFENDİM

Esra Çelik

Şehnâz Şarkı / Dede Efendi "Sana ey cânımın cânı efendim"

Notası

Sana ey cânımın cânı efendim notası - 1 - Şehnaz
Sana ey cânımın cânı efendim notası - 2 - Şehnaz

Sana ey cânımın cânı efendim notası - 3 - Şehnaz

Bir yanıt yazın