Mızıkalı Lütfi Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Mızıkalı Lütfi Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sana n’oldu gönül, şâd olmuyorsun
Bu derd ü gamdan, azâd olmuyorsun
Harâb oldun da, âbâd almuyorsun
Bu derd ü gamdan, azâd olmuyorsun

Not: Mızıkalı Lütfi Bey, büyük bir besteci ve lavta sanatının ustası olmasına rağmen çekingen biriymiş. Bu özelliğini bilen arkadaşları, “şaka” amacıyla bir gün onu uyurken fena halde korkutmuşlar. Fakat amacını aşan bu şaka yüzünden, sanatçı aklını yitirmiş ve akıl hastanesine yatırılmış. Zaman zaman aklı yerine gelen bestecinin, kendi durumuyla ilgili olarak bu şiiri kaleme aldığı rivâyet edilmektedir.

Video yorumları

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun

Fahriye Caner

Fahriye Caner - Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun

Eylül Turan

Eylül TURAN-Sana N'oldu Gönül Şâd Olmuyorsun (HİCAZKÂR)R.G.

Necmi Rızâ Ahıskan

Necmi Rıza Ahıskan - Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun

Rengin Uyar Kökten

Rengin KÖKTEN-Sana N'oldu Gönül Şâd Olmuyorsun (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun notası

Bir yanıt yazın