Sanma gönlüm her güzeli sen hep olur cefâlı

Eserin künyesi

Besteleyen: Erdinç Çelikkol
Sözünü yazan: Necip Artan
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sanma gönlüm her güzeli sen, hep olur cefâlı
Güzeller bâzen sever gülerde, olur sefâlı
Bâzen seyreder, değişir devran, olur vefâlı
Cefâlı olur, sefâlı olur, olur vefâlı

Yektâdır hüsn-ü cemâli, belki olur edâlı
Kanma hepsine aldanma sakın olurt belâlı
İşveyle söyler, terennüm eyler, olur sedâlı
Edâlı olur, belâlı olur, olur sedâlı

Video yorumları

Filiz Furuncuoğlu Başıbüyük

SANMA GÖNLÜM HER GÜZELİ - NECİP ARTAN - ERDİNÇ ÇELİKKOL - FİLİZ BAŞIBÜYÜK

Notası

Sanma gönlüm her güzeli sen hep olur cefâlı notası

Yorumunuz