Sâzında senin dehri saran bir büyü var sanma riyâdır

Eserin künyesi

Bestecisi: Dramalı Hasan Hasgüler
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sâzında senin dehri saran bir büyü var sanma riyâdır
Nağmende gülün nâzı da bülbüllerin efgānı da vardır
Görmek dilemem gül yüzünü gönlüme hicran da revâdır
Terketme sakın sâzını sen aşkıma nağmen de devâdır

Video yorumları

Ekrem Güyer

Ekrem Güyer - Sâzında senin dehri saran bir büyü var sanma riyâdır

Notası

Sâzında senin dehri saran bir büyü var sanma riyâdır notası