Mustafa Nâfiz Irmak

Eserin künyesi

Bestecisi: Mustafa Nâfiz Irmak
Güfte şairi: Ratip Aşir Bey
Makâmı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sebep sensin, gönülde ihtilâle
Sürüklersin beni, sonsuz melâle
Bilirsin, müptelayım ben, ezelden
Belâ-yı âteşe, belki, hayâle

Senin cevrin, senin zulmünle, şâdım
Niçin dursun, figan-ı şule-zâdım
Benim sensin, bu âlemde, murâdım
Düşürsen de beni, sonsuz, melâle

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Sebep sensin gönülde ihtilâle

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Sebep sensin gönülde ihtilâle

Sevim Deran

Sevim DERAN-Sebep Sensin Gönülde İhtilâle (ŞEVK EFZA)R.G.

Notası

Sebep sensin, gönülde ihtilâle notası

Bir yanıt yazın