Sebep sensin gönülde ihtilâle

Eserin künyesi

Bestecisi: Mustafa Nâfiz Irmak
Güfte şairi: Ratip Aşir Bey
Makâmı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sebep sensin gönülde ihtilâle
Sürüklersin beni sonsuz melâle
Bilirsin müptelayım ben ezelden
Belâ-yı âteşe, belki, hayâle

Senin cevrin, senin zulmünle şâdım
Niçin dursun figan-ı şule-zâdım
Benim sensin bu âlemde murâdım
Düşürsen de beni sonsuz melâle

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Sebep sensin gönülde ihtilâle

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Sebep sensin gönülde ihtilâle

Sevim Deran

Sevim DERAN-Sebep Sensin Gönülde İhtilâle (ŞEVK EFZA)R.G.

Notası

Sebep sensin gönülde ihtilâle notası

Bir yanıt yazın