Suphi Ziya Özbekkan

Eserin künyesi

Bestecisi: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte şairi: Sâmi Paşa
Makâmı: Sabâ makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Semt-i dildâre bu demler, seferin var mı sabâ?
Dil-i hasretzedeye nev haberin var mı sabâ?
Ben giriftar-ı elem bülbül-i efgân-zedeyim
Verd-i bağ-ı emelimden seferin var mı sabâ?
Çin-i zülfünde o şûhun eserin var mı sabâ?

Türkçe karşılığı

Ey sabah rüzgârı, bugünlerde sevgilinin semtinden geçecek misin?
Hasretten harap olan gönlüme yeni bir haber verecek misin?
Ben, derde düşmüş, feryat figan eden bir bülbülüm.
Bu geliş, emel bağımın gülünden midir?
O sevgilinin saçlarının kıvrımlarından mı esip geliyorsun?

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Semt-i dildare bu demler güzerin var mı Saba

Elâ Altın

Ela ALTIN-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Varmı Saba (SABA)R.G.

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ ÇİFTÇİOĞLU-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Varmı Saba (SABA)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Varmı Saba (SABA)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

Didar Aliye KOYUNCU-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Var Mı Sabâ Saz Sem. Kenan OLGUNCA)(SABA)R.G.

Notası

Semt-i dildâre bu demler seferin var mı sabâ notası

Bir yanıt yazın