Semt-i dildâre bu demler seferin var mı sabâ

Eserin künyesi

Besteleyen: Suphi Ziya Özbekkan
Sözünü yazan: Sâmi Paşa
Makamı: Sabâ makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Semt-i dildâre bu demler seferin var mı sabâ
Dil-i hasretzedeye nev haberin var mı sabâ
Ben giriftar-ı elem bülbül-i efgân-zedeyim
Verd-i bağ-ı emelimden seferin var mı sabâ
Çin-i zülfünde o şûhun eserin var mı sabâ

Türkçe karşılığı:
Ey sabah rüzgârı, bugünlerde sevgilinin semtinden geçecek misin?
Hasretten harap olan gönlüme yeni bir haber verecek misin?
Ben, derde düşmüş, feryat figan eden bir bülbülüm.
Bu geliş, emel bağımın gülünden midir?
O sevgilinin saçlarının kıvrımlarından mı esip geliyorsun?

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Semt-i dildare bu demler güzerin var mı Saba

Elâ Altın

Ela ALTIN-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Varmı Saba (SABA)R.G.

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ ÇİFTÇİOĞLU-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Varmı Saba (SABA)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Varmı Saba (SABA)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

Didar Aliye KOYUNCU-Semt-i Dildâre Bu Demler Seferin Var Mı Sabâ Saz Sem. Kenan OLGUNCA)(SABA)R.G.

Notası

Semt-i dildâre bu demler seferin var mı sabâ notası

Yorumunuz