Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Eserin künyesi

Bestecisi: Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sen gülersin gül gibi, ben bülbül-i nâlânınam
Mest-i med hûşi temâşayı lebi handânınam
Bana kul olsun deyu hacet ne ferman etmeğe
Ben senin çoktan efendim bende-i fermânınam

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

ALEÂDDİN YAVAŞÇA-SEN GÜLERSİN GÜL GİBİ BEN BÜLBÜLÜ NALÂNINIM (DOYSAL)

Notası

Sen gülersin gül gibi, ben bülbül-i nâlânınam notası - 1
Sen gülersin gül gibi, ben bülbül-i nâlânınam notası - 2

Bir yanıt yazın