Neveser Kökdeş

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Neveser Kökdeş
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Seni gördüğüm gün beğendim, sevdim
Ne kadar sitemkârsın, lütûfkârsın ne yamansın
Aşkınla sarardım, derdime dermansın
Gönlüme neş’e veren, hayâlimi süsleyen
Emelim yalnız sen sevdiğim de ah sen

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Seni gördüğüm gün beğendim sevdim

Esma Başbuğ ve Erol Küçükyalçın

Esma BAŞBUĞ-Erol KÜÇÜKYALÇIN-Seni Gördüğüm Gün Beğendim Sevdim (SÛZNÂK)R.G.

Gül Yazıcı (Senfonik)

Seni Gördüğüm Gün Beğendim Sevdim - Solist: Gül Yazıcı ( Beste & Güfte Neveser Kökdeş )

Notası

Seni gördüğüm gün beğendim, sevdim notası

Bir yanıt yazın