Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Şevk-efzâ makâmı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Yürük semâî formu

Sözleri

Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin
Beni böyle hasretinle ciğerim kebâb edersin
Ne senin gibi güzel var ne benim gibi cefâkeş
Ele rağbet ü nevâziş, kuluna itâb edersin

Video yorumları

Aslıhan Erkişi

Aslıhan Erkişi - Ser-i Zülf-ü Anberini Yüzüne Nikab Edersin (Official Video)

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşça Ser'i zülfi anberinin yüzüne nikâb edersin

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin

Volkan Gözübüyük

Volkan GÖZÜBÜYÜK - Ser-i Zülf-i Anberini Yüzüne Nikab Edersin

Notası

Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin notası - 1
Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin notası - 2

Yorumunuz