Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdıma?
Aşkın olmuşdur sebep tedrîc ile berbâdıma
Nûr-i çeşmim rikkat et bir kerre şu feryâdıma
Aşkın olmuşdur sebep tedrîc ile berbâdıma

Video yorumları

Cevdet Bolvadin

Cevdet BOLVADİN-Sevdiğim Lutfedip Gelmez Misin İmdâdıma (NİHAVEND)R.G.

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Sevdiğim Lûtfedip Gelmez Misin İmdâdıma (NİHAVEND)R.G.

Eliz Avaroğlu

Eliz AVAROĞLU-Sevdiğim Lûtfedip Gelmez Misin İmdâdıma (NİHAVEND)R.G.

T.R.T. İzmir Radyosu Sanatçıları Korosu

Nihavent Şarkı: Sevdiğim Lûtfeyleyip Gelmezmisin İmdadıma

Notası

Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdıma notası - 1
Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdıma notası - 2

Bir yanıt yazın