Tanbûrî Ali Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Ali Efendi
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sevdim yine bir şûh-i dilârâ pek ilerde
Elbetde gönül vuslatı ister de diler de
Bir şûh-i cihân fitne-i cân ey şeh-i devrân
Emsâli bulunmaz anın evsâfı ilerde

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Sevdim yine bir şûh-i dil ârâ pek ilerde

Notası

Sevdim yine bir şûh-i dilârâ pek ilerde notası

Bir yanıt yazın