Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr
Nev-nihâlim geldi geldi eyyâm-ı bahar
Açtı güller bülbül eyler âh-ü zâr
Nev-nihâlim geldi eyyâm-ı bahar

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Seyr-i Gülşen Edelim Ey Şivekâr (Yürük Semaî) (HİCAZ)R.G.

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Dede Efendi - Seyr-i Gülşen Edelim Baht-ı Siyahım - Hicaz Şarkı [ Arşiv 1 © 2000 Kalan Müzik ]

Notası

Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr notası - 1
Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr notası - 2

Bir yanıt yazın