Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Vecdi Bingöl
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Solgun durma isteklen
Sevin, açıl, çiçeklen
Gel sen de bize eklen
Goncalardan örneklen
Sevin, açıl, çiçeklen

Bugün de bir yarın da
Şu elem diyârında
Ömrünün baharında
Goncalardan örneklen
Sevin, açıl, çiçeklen

Aşk güzel, hayât güzel
Sevişmek kat kat güzel
Gel bu zevki tat, güzel
Bülbül gibi âhenklen
Sevin, açıl, çiçeklen

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Notası

Solgun durma isteklen notası - 1
Solgun durma isteklen notası - 2

Solgun durma isteklen notası - 3
Solgun durma isteklen notası - 4
Solgun durma isteklen notası - 5

Bir yanıt yazın