Akın Özkan

Eserin künyesi

Bestecisi: Akın Özkan
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Beyâtî arâban makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Şivesi, nâzı, edâsı, handesi pek bî-bedel
Gerdeni püskürme benli, gözleri gayet güzel
Sırma kâkül, sim gerden zülf tel tel, ince bel
Gül yanaklı, gülgülî kerrâkeli, mor hareli

Vezni: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Şîvesi Nâzı Edâsı Handesi Pek Bî Bedel (BAYATİ ARABAN)R.G.

Notası

Şivesi, nâzı, edâsı, handesi pek bî-bedel notası

Bir yanıt yazın