Şu karşıki dağda bir yeşil çadır köçekçesi

Eserin künyesi

Besteleyen: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Köçekçe formu

Sözleri

Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
Çadırın içinde ah bir civân yatır
O civân bilmiyor hiç gönül hatır

Nakarat:
Leylâ’nın aşkına dağlar mekânım
Sevdâ ne müşkül âh yanar ağlarım

Karşıda yananı fener mi sandın
Salınıp gezeni âh yârin mi sandın
Bu güzellik sende kalır mı sandın

Video yorumları

Kemâl Caner

Hammamîzâde İsmail Dede Efendi - Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır (HİCAZ)R.G.

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır (HİCAZ)R.G.

Notası

Şu karşıki dağda bir yeşil çadır notası

Yorumunuz