Tab'î Mustafa Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tab’î Mustafa Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Tâkat mı gelir, sevdiğim, ol işve vü nâze
Ruhsat mı verir, gamzelerin, arz-ı niyâze
Dâmen, bî miyân Kâ’be-i vaslın, hevesiyle
Düştü yine cânâ, yolumuz, semt-i Hîcâze

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Tâkat Mı Gelir Sevdiğim Ol İşve Vü Nâze (HİCAZ)R.G.

Kahraman Özlü

Kahraman ÖZLÜ-Tâkat Mı Gelir Cevrine Ey Ruhleri Gülgûn (HÜSEYNİ)R.G.

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Tâkat Mı Gelir Sevdiğim Ol İşve Vü Nâze (HİCAZ)R.G.

Enstürümantal

Hicaz Yürük Semâî / Tâkat Mi Gelir Sevdiğim Ol İşve Vü Nâze

Notası

Tâkat mı gelir, sevdiğim, ol işve vü nâze notası - 1
Tâkat mı gelir, sevdiğim, ol işve vü nâze notası - 2

Bir yanıt yazın