Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Tal’at eyler mi diye, meh sûy-i Kağıthâne’den
Çıktı âh-ı intizârım, bu gece dilhâneden
Ey meh-i garrâ-ı âlem münhasîf eyler Seni
Çıktı âh-ı intizârım, bu gece dilhâneden

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Tal'at Eyler Mi Diye Sûy-i Kağıthâne'de (HÜZZAM)R.G.

Şeniz Güneş

Şeniz GÜNEŞ-Tal'at Eyler Mi Diye Sûy-i Kağıthâne'de (HÜZZAM)R.G.

Notası

Tal'at eyler mi diye, meh sûy-i Kağıthâne'den notası

Bir yanıt yazın