Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Tâzelendi, tâb-ı âlem, herkesin bak, şevki var
Sen de, pür şevk ol, a dilber, böyledir, hükm-i bahar
Gül açılsın, bülbül-i şûrîde sussun, sevdiğim
Sen de, pür şevk ol, a dilber, böyledir, hükm-i bahar

Video yorumları

Türkân Dizer

Türkân Dizer Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var (arapgirlisaffet)

Notası

Tâzelendi, tâb-ı âlem, herkesin bak, şevki var notası

Bir yanıt yazın