Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var
Sen de pür şevk ol a dilber böyledir hükm-i bahar
Gül açılsın bülbül-i şûrîde sussun sevdiğim
Sen de pür şevk ol a dilber böyledir hükm-i bahar

Video yorumları

Türkân Dizer

Türkân Dizer Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var (arapgirlisaffet)

Notası

Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var notası