Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî Ali Efendi
Güfte: İsmâil Fennî Ertuğrul
Makam: Uşşak makâmı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel
Bâde nûş eyle açıl cevlâne gel
Çeşm-i mahmûrun süzüp mestâne gel
Bendene lûtf eyle bir peymâne gel
Kaçma ûhûlar gibi meydâne gel

Aman aman gel, canım canım gel
Gel, gel, sevdiğim sen bana gel
Hasretinden bak neye döndüm
Odlara yandım, sararıp soldum
Bilmezem n’oldum, gel nazlı gülüm gel, gel aman

Video yorumları

İnci Çayırlı

Devlet Korosu Konseri - Konuk: İnci Çayırlı

Nâdir Hilkat Çulha

Nadir Hilkat ÇULHA-Tıfl-ı Nâzım Meclis-i Rindâne Gel (UŞŞAK)R.G.

Hakkı Demirok

HAKKI DEMİROK -TIFLI NÂZIM MECLİSİ RİNDÂNE GEL

Notası

Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel notası - 1
Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel notası - 2

Yorumunuz