Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım
Arar bulmazdı asla hâb-ı râhat çeşm-i bî-dârım
Açıldı gonce-i matlub yine şenlendi gülzârım
Arar bulmazdı asla hâb-ı râhat çeşm-i bî-dârım

Türkçe karşılığı
Kara bahtım hep uykudaydı, hiç uyanmazdı.
Uykusuz gözlerim rahat bir uykuyu arar, ama asla bulamazdı.
Maksadımın goncası açılınca gül bahçem yine şenlendi.
Ey büyük padişahım, lûtfunla gönlümü şenlendirdin.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Nihâvend Şarkı - Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım (Bekir Sıdkı Sezgin)

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Uyur Dâim Uyanmazdı Benim Bahtı Siyahkârım (NİHAVEND)R.G.

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Uyur Dâim Uyanmazdı Benim Bahtı Siyahkârım (NİHAVEND)R.G.

İsim belirtilmemiş?

Söz Saz İstanbul - Uyur Daim Uyanmazdı Benim Baht-ı Siyehkarım

Eliz Avaroğlu

ELİZ AVAROĞLU-Uyur Dâim Uyanmazdı Benim Bahtı Siyahkârım (NİHAVEND)R.G.

Notası

Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım notası